1985-Åland-Stockholm.......175 mil på 21 dagar!

Åter till huvudsidan!